Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach PARKI NARODOWE WEDŁUG FORM WŁASNOŚCI W 2008 R.
Parki Narodowe według form własności w 2008r.

 

PARK NARODOWY 

Ogółem 

Własność Skarbu Państwa  w zarządzie parku

Własność Skarbu Państwa  w innym zarządzie

Własnośc prywatna 

Tereny pozostałe 

O G Ó Ł  E M

Babiogórski  

Białowieski  

Biebrzański  

Bieszczadzki  

Bory Tucholskie  

Drawieński  

Gorczański  

Gór Stołowych  

Kampinoski  

Karkonoski 

Magurski  

Narwiański  

Ojcowski  

Pieniński  

Poleski  

Roztoczański 

Słowiński  

Świętokrzyski 

Tatrzański 

Ujście Warty 

Wielkopolski  

Wigierski 

Woliński

317281,2 

3390,5 

10517,3 

59223,0 

29176,4 

4613,0 

11342,0 

7031,0 

6340,4 

38548,0 

5580,5 

19439,0 

7350,0 

2145,6 

2346,2 

9764,0 

8482,8 

21572,9b 

7626,4 

21197,4 

8074,0 

7583,9 

14999,5 

10937,4 

265916,0 

3252,8 

10517,0 

32719,0 

29033,9 

4599,4 

11133,0 

6581,0 

6184,4 

32707,0 

5563,3 

19351,0 

1642,0 

1387,5 

1327,3 

8417,0 

8337,1 

20790,5 

7462,0 

17866,6 

7232,6 

6622,7 

12337,0 

10851,9 

4730,6 

16,5 

– 

1722,0 

99,0 

11,0 

179,0 

6,0 

64,1 

432,0 

3,2 

76,0 

415,0 

18,9 

46,6 

14,0 

54,1 

545,1 

33,4 

105,6 

692,3 

120,0 

5,6 

71,2 

41834,5 

21,2 

0,3 

24076,0 

1,3 

1,8 

29,0 

363,0 

71,6 

5143,0 

0,5 

12,0 

5293,0 

656,6 

729,0 

1247,0 

91,6 

104,5 

120,2 

360,5 

149,1 

706,2 

2656,9 

0,2 

4800,1 

100,0 

– 

706,0 

42,2 

0,8 

1,0 

81,0 

20,3 

266,0 

13,5 

– 

– 

82,6 

243,3 

86,0 

– 

132,8 

10,8 

2864,7 

– 

135,0 

– 

14,1 

- b Bez wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego, których powierzchnia wynosi 11171,1 ha.
Ź  r ó d ł  o: dane Ministerstwa  Środowiska.

Stronę wyświetlono: 1701529 Projekt i realizacja: PADO