Parki Narodowe Parki Narodowe w liczbach LICZEBNOŚĆ ZWIERZYNY ORAZ WYKONANA REDUKCJA OGÓŁ EM WYBRANYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT ŁOWNYCH W PARKACH NARODOWYCH
Liczebnośc zwierzyny oraz wykonana redukcja ogółem wybrancych gatunków zwierząt łownych w PN

 

GATUNKI 

2000 

2006 

2007 

2008 

 

liczebność 

Redukcja 

liczebność 

redukcja a 

liczebność 

redukcja b 

liczebność 

redukcja c 

 

Łoś  

 

Jeleń  

 

Sarna  

 

Dzik 

 

844 

 

3731 

 

7442 

 

2563 

 

435 

 

441 

 

558 

1132 

 

5219 

 

8702 

 

3546 

38 

 

437 

 

417 

 

797 

1129 

 

5156 

 

8870 

 

3852 

43 

 

386 

 

320 

 

767 

1096 

 

5211 

 

10739 

 

4151 

 

344 

 

236 

 

916 

a - Ponadto w 2006 r. stwierdzono: 31 upadków łosi, 138 upadków jeleni, 191 upadków saren, 94 upadki dzików. b Ponadto w 2007 r. stwierdzono: 33 upadków  łosi, 72 upadków jeleni, 92 upadków saren,57 upadków dzików c Ponadto w 2008 r. stwierdzono: 40 upadków łosi, 90 upadków jeleni, 73 upadków saren, 98 upadków dzików

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Środowiska 
 

 

Stronę wyświetlono: 1701538 Projekt i realizacja: PADO