Parki Narodowe Kontakt Kontakt - Parki Narodowe
Kontakt - Parki Narodowe

Nazwa parku

e-mail

Babiogórski Park Narodowy

park@bgpn.pl

Białowieski Park Narodowy

bpn@bpn.com.pl

Biebrzański Park Narodowy

Sekretariat@biebrza.org.pl

Bieszczadzki Park Narodowy

dyrekcja@bdpn.pl

Drawieński Park Narodowy

dpn@dpn.pl

Gorczański Park Narodowy

gpn@gorcepn.pl

Kampinoski Park Narodowy

dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Karkonoski Park Narodowy

sekretariat@kpnmab.pl

Magurski Park Narodowy

dyrekcja@magurskipn.pl

Narwiański Park Narodowy

npn@npn.pl

Ojcowski Park Narodowy,

opnar@pro.onet.pl

Park Narodowy „Bory Tucholskie”

sekretariat@pnbt.com.pl

Park Narodowy Gór Stołowych

pngs@interia.pl

Park Narodowy „Ujście Warty”

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Pieniński Park Narodowy

biuro@pieninypn.pl

Poleski Park Narodowy

poleskipn@poleskipn.pl

Roztoczański Park Narodowy

sekretariat@roztoczanskipn.pl

Słowiński Park Narodowy

sekretariat@slowinskipn.pl

Świętokrzyski Park Narodowy

dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl

Tatrzański Park Narodowy

sekretariat@tpn.pl

Wielkopolski Park Narodowy

sekretariat@wielkopolskipn.pl

Wigierski Park Narodowy

wigry_pn@su.onet.pl

Wolinski Park Narodowy

sekretariat@wolinpn.pl

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  

              

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1701519 Projekt i realizacja: PADO