Kontakt

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska
http://www.nfos.org.pl/
ul. Erazma Ciołka 13,
01-445 Warszawa.
tel/fax: (+48 22) 877 23 59 - 62,

 

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
http://www.ckps.pl/

Ministerstwo Środowiska
http://www.mos.gov.pl/

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.nfosigw.gov.pl/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl

DLA ROZWOJU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

  

              

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

            

Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w patkach narodowych

Stronę wyświetlono: 1732054 Projekt i realizacja: PADO